Khamis, 10 November 2011

Islam Antara Roh & Akal

"Timur adalah Timur, Barat adalah Barat...kedua-duanya tidak akan bertemu sama sekali."Demikianlah ungkapan yang sangat masyhur dalam kalangan kita, seolah-olah membezakan antara Timur dan Barat dalam segala sesuatu.Luangkanlah sedikit masa untuk membaca buku-buku sejarah, sains, falsafah dan sebagainya bagi kita menguji kebenaran ungkapan tersebut disamping mengenali kepelbagaian budaya antara Timur dan Barat .

Apa yang pasti, para pakar melihat suatu jalur yang membezakan antara keduanya.Disaat Tamadun Timur, khususnya China & India, menilai kebenaran melalui pembersihan jiwa, Tamadun Barat mengukur kebenaran melalui akal-logik- semata-mata.Maka lahirlah ahli-ahli falsafah dan seniman yang berbeza aliran pada kedua-dua benua tersebut.Kesannya, dunia Timur tampil pucat tanpa darah akal logik manakala dunia Barat mengalami kegersangan jiwa kerana kekosongan rohani.

Kononnya, usaha Alexander The Great menakluk kedua-dua tanduk bumi, Timur dan Barat, adalah bagi memadukan antara keduanya.

Konflik Agama & Akal
 
Islam hadir ditengah-tengah kecelaruan tersebut memberi nafas kepada kehidupan manusia yang sesak.Islam  menghargai akal & roh tanpa sedikitpun dicuaikan.Al-Quran tidak pernah khuatir menyeru manusia menggunakan akal bagi mencabar bangunan keimanan Islam yang kukuh.Firman Allah SWT, yang bermaksud:

"Katakanlah (kepada mereka yang ingkar), datangkan kepada kami bukti-bukti kamu jika kamu merasa dipihak yang benar.."(Surah Al-Baqarah: 111)

Dipihak yang lain, agama dan akal menjadi konflik sehingga memakan korban yang tidak sedikit.Galileo antara contoh yang terkenal kerana menganggap bumi berputar mengelilingi matahari.Ianya bercanggah dengan pandangan pihak gereja sehinggalah ia dihukum bunuh.Sehinggalah tahun 1992, pihak Vatican membebaskannya dari tuduhan 'murtad'.

Semangat Al-Quran terhadap ilmu dan akal tergambar melalui pengulangan perkataan yang bermuara sekitar-al-fikr, al-nazhr, al-a'ql, al-tadabbur, al-zikr dan lain-lain.

Sepintas Lalu Penyucian Jiwa

Allah SWT merakamkan doa Nabi Ibrahim pada Surah Al-Baqarah ayat 129, supaya dibangunkan seorang Nabi dalam kalangan zuriatnya:

"Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dalam kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah serta menyucikan mereka..."

Ternyata permohonan Nabi Ibrahim AS itu diperkenankan dengan dilahirkan Nabi Muhammad SAW.Kemudian Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jumua'h ayat 2, membetulkan turutan doa Nabi Ibrahim AS, dengan mendahulukan Tazkiyah (Penyucian) atas Ta'lim (Pembelajaran):

"Dialah (Allah) yang telah mengutuskan dalam kalangan orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan menyucikan mereka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah..."

Penyucian jiwa dalam Islam ditunjangi oleh akidah yang sahih.Tidak salah sekiranya dikatakan tidak sempurna penyucian jiwa tanpa didahului dengan penyucian akidah daripada syirik dan khurafat.

Ilmu Penyucian Jiwa (Tazkiyyatun Nafs) dikenali oleh kebanyakan umat Islam dengan ilmu Tasawuf.Ulama berselisih pendapat mengenai asal-usul kalimat tasawuf.Bukanlah diruang sempit ini untuk kita membincangkannya.Ada baiknya dinakalkan kalam Prof Dr Yusuf Al-Qaradhawi mengenai tasawuf:

"Sesungguhnya, setiap manusia boleh dipakai pandangannya dan boleh ditolak, kecuali ketetapan dan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.Kita dapat mengambil ilmu dan hikmah dari para sufi pada bahagian yang murni dan jelas, seperti ketaatan kepada Allah SWT, cinta kepada sesama makhluk, mengetahui kekurangan yang ada pada diri sendiri, mengetahui tipu muslihat dari syaitan dan pencegahannya, serta perhatian mereka dalam meningkatkan jiwa ke tingkat yang murni.Disamping itu, hendaklah menjauhi hal-hal yang menyimpang dan keterlampauan..." 

Wallahua'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan