Khamis, 17 November 2011

Demi Masa!

Malik bin Nabi, seorang ahli falsafah Algeria, meletakkan 'Waktu' sebagai suatu bab dalam bukunya Syurut Al-Nahdhah (Syarat-Syarat Kebangkitan).Beliau menulis:

"Masa itu adalah sungai yang mengalir sejak dahulukala...ia bergerak melintasi kota-kota, menyuapkan semangat dan tenaga kepada penduduknya, juga memudahkan tidur-tidur mereka dengan irama masa yang pergi sia-sia...masa itu sungai yang pendiam, sehingga adakalanya kita lupa kehadirannya...sedangkan kita berhajat padanya...

Al-A'sr

Perkataan al-a'sr digunakan bagi menunjukkan tempoh sesuatu masa atau zaman.Contohnya, A'sr Al-Nubuwwah (Zaman Kenabian), A'sr Al-Istiqlal (Zaman Kemerdekaan) dan lain-lain.Selain itu, al-a'sr juga bermaksud waktu Asar, suatu tempoh diantara waktu Zohor dengan Maghrib ketika bayang-bayang lebih panjang dari asalnya.

Menjadi kebiasaan di zaman Jahiliyyah, bangsa Arab menjadikan waktu Asar sebagai waktu istirehat.Mereka bersembang soal keduniaan dan kehidupan seharian sehingga adakalanya menimbulkan pertengkaran dan pergaduhan.Semuanya dek kerana berlebih-lebihan dalam bergurau lalu menyakiti hati yang lain.Bahkan, timbul dalam kalangan mereka yang mencela waktu Asar sebagai waktu yang sial.

Lalu, Allah SWT bersumpah dengan waktu Asar kemudian menegaskan sesungguhnya yang bersalah adalah manusia, bukan waktu Asar:

"Sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian..."(Surah Al-A'sr: 2)

Umur untuk Diperah

Al-A'sr juga bermaksud 'memerah sesuatu sehingga mengalir sesuatu didalamnya'.Daripada perkataan ini, timbul perkataan 'asir' yang bermaksud jus perahan buah-buahan.

Umat Islam dituntut bersungguh-sungguh dalam semua lapangan hidup mereka.Umur seharusnya diperah buat manfaat dunia dan akhirat.Jika mampu sehingga mengalir keringat, silakan!Itulah umur...jangan sia-siakan sedetik dari waktu yang dianugerahkan oleh Allah SWT.
 
Petunjuk Kenabian dalam Bekerja

Nabi SAW bersabda:

"Jika berlaku saat kiamat sedangkan ditangan salah seorang daripada kamu benih (kurma), jika ia mampu untuk menanamnya, maka lakukanlah...(baginya pahala)" (Riwayat Ahmad)

Apa manfaat menanam benih diwaktu huru-hara?Bukankah ke masjid, bertaubat mohon keampunan lebih utama?

"Dan (Muhammad) tidak memperkatakan (sesuatu berhubung dengan ajaran Islam) menurut kemahuannya sendiri.Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (Tuhan) kepadanya." (Surah An-Najm: 3-4)

Umat Islam diajar oleh Nabi SAW supaya mengutamakan kesungguhan bekerja.Soal hasilnya, jangan bergantung semata-mata pada diri bahkan mesti beriktikad dengan 'campur tangan' Allah SWT.Oleh itu, orang mukmin apabila diberi nikmat mereka bersyukur, sebaliknya ketika ditimpa musibah mereka bersabar...Allah sebaik-baik perancang, menginginkan kebaikan kepada makhluk lebih daripada apa yang dihajati mereka sendiri.

Umat Islam juga dididik supaya 'memadukan' urusan dunia dan urusan akhirat.Allah SWT berfirman:

"Dan di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."(Surah Al-Baqarah:201) 

Jangan menyangka Allah SWT akan mencuaikan ganjaran terhadap hambaNYA, walau sekadar menanam biji benih...

"Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan; dan Allah amat cepat hitunganNya."(Surah Al-Baqarah:202)

Wallahua'lam

Khamis, 10 November 2011

Islam Antara Roh & Akal

"Timur adalah Timur, Barat adalah Barat...kedua-duanya tidak akan bertemu sama sekali."Demikianlah ungkapan yang sangat masyhur dalam kalangan kita, seolah-olah membezakan antara Timur dan Barat dalam segala sesuatu.Luangkanlah sedikit masa untuk membaca buku-buku sejarah, sains, falsafah dan sebagainya bagi kita menguji kebenaran ungkapan tersebut disamping mengenali kepelbagaian budaya antara Timur dan Barat .

Apa yang pasti, para pakar melihat suatu jalur yang membezakan antara keduanya.Disaat Tamadun Timur, khususnya China & India, menilai kebenaran melalui pembersihan jiwa, Tamadun Barat mengukur kebenaran melalui akal-logik- semata-mata.Maka lahirlah ahli-ahli falsafah dan seniman yang berbeza aliran pada kedua-dua benua tersebut.Kesannya, dunia Timur tampil pucat tanpa darah akal logik manakala dunia Barat mengalami kegersangan jiwa kerana kekosongan rohani.

Kononnya, usaha Alexander The Great menakluk kedua-dua tanduk bumi, Timur dan Barat, adalah bagi memadukan antara keduanya.

Konflik Agama & Akal
 
Islam hadir ditengah-tengah kecelaruan tersebut memberi nafas kepada kehidupan manusia yang sesak.Islam  menghargai akal & roh tanpa sedikitpun dicuaikan.Al-Quran tidak pernah khuatir menyeru manusia menggunakan akal bagi mencabar bangunan keimanan Islam yang kukuh.Firman Allah SWT, yang bermaksud:

"Katakanlah (kepada mereka yang ingkar), datangkan kepada kami bukti-bukti kamu jika kamu merasa dipihak yang benar.."(Surah Al-Baqarah: 111)

Dipihak yang lain, agama dan akal menjadi konflik sehingga memakan korban yang tidak sedikit.Galileo antara contoh yang terkenal kerana menganggap bumi berputar mengelilingi matahari.Ianya bercanggah dengan pandangan pihak gereja sehinggalah ia dihukum bunuh.Sehinggalah tahun 1992, pihak Vatican membebaskannya dari tuduhan 'murtad'.

Semangat Al-Quran terhadap ilmu dan akal tergambar melalui pengulangan perkataan yang bermuara sekitar-al-fikr, al-nazhr, al-a'ql, al-tadabbur, al-zikr dan lain-lain.

Sepintas Lalu Penyucian Jiwa

Allah SWT merakamkan doa Nabi Ibrahim pada Surah Al-Baqarah ayat 129, supaya dibangunkan seorang Nabi dalam kalangan zuriatnya:

"Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dalam kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah serta menyucikan mereka..."

Ternyata permohonan Nabi Ibrahim AS itu diperkenankan dengan dilahirkan Nabi Muhammad SAW.Kemudian Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jumua'h ayat 2, membetulkan turutan doa Nabi Ibrahim AS, dengan mendahulukan Tazkiyah (Penyucian) atas Ta'lim (Pembelajaran):

"Dialah (Allah) yang telah mengutuskan dalam kalangan orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan menyucikan mereka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah..."

Penyucian jiwa dalam Islam ditunjangi oleh akidah yang sahih.Tidak salah sekiranya dikatakan tidak sempurna penyucian jiwa tanpa didahului dengan penyucian akidah daripada syirik dan khurafat.

Ilmu Penyucian Jiwa (Tazkiyyatun Nafs) dikenali oleh kebanyakan umat Islam dengan ilmu Tasawuf.Ulama berselisih pendapat mengenai asal-usul kalimat tasawuf.Bukanlah diruang sempit ini untuk kita membincangkannya.Ada baiknya dinakalkan kalam Prof Dr Yusuf Al-Qaradhawi mengenai tasawuf:

"Sesungguhnya, setiap manusia boleh dipakai pandangannya dan boleh ditolak, kecuali ketetapan dan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.Kita dapat mengambil ilmu dan hikmah dari para sufi pada bahagian yang murni dan jelas, seperti ketaatan kepada Allah SWT, cinta kepada sesama makhluk, mengetahui kekurangan yang ada pada diri sendiri, mengetahui tipu muslihat dari syaitan dan pencegahannya, serta perhatian mereka dalam meningkatkan jiwa ke tingkat yang murni.Disamping itu, hendaklah menjauhi hal-hal yang menyimpang dan keterlampauan..." 

Wallahua'lam